Celtic Shamrock With Cross Wallet Memorial Card

Beautiful hard plastic memorial wallet card. Dimensions are 85x55mm, like a credit card size, with rounded corners. Envelopes are included with the price.

Step 1

Memorial Verses

Please see a selection of pre-made verses below. You can select which verse/s you would like in step 2.

Religious Short Verses (Swipe left or right)

Verse Code: R1A

“Blessed are those who mourn for
they shall be comforted”.

Verse Code: R2B

Our family chain is broken,
nothing seems the same,
but as God calls us one by one,
the links shall join again.

Verse Code: R3B

The Golden Gates stood open
God saw you needed rest,
His garden must be beautiful,
He only takes the best.

Verse Code: R4B

Child’s Prayer
Now I lay me down to sleep;
I pray thee‚ Lord‚ my soul to keep.
If I should die before I wake‚
I pray Thee‚ Lord my soul to take.

Verse Code: R5B

Eternal rest grant unto him O Lord,
and let perpetual light shine upon (him/her),
and may (his/her) soul and all the souls
of the faithful departed rest in peace.

Verse Code: R6B

As each day dawns, we think of you,
As each night falls, we pray for you.
And throughout our lives,
No matter where,
In our hearts you are always there.

Verse Code: R7B

May the God of love and mercy,
Care for our loved one who is gone,
And bless with consolation,
Those left to carry on.

Verse Code: R8B

I would like the angels of
Heaven to be among us.
I would like an abundance of peace.
St Brigid

Verse Code: R9B

Those who die in grace
Go no further from us than God
And God is very near

Verse Code: R10B

A spray of golden memories
tied with all my love,
memories to cherish forever
of a mother/father I dearly loved.
Put your arms around her/him Lord,
give her/him special care,
for you have my greatest treasure,
a mother/father beyond compare.

Verse Code: R11B

The blow was hard, the shock severe,
to part with one we loved so dear,
our loss is great, we’ll not complain,
but trust in God to meet again.

Verse Code: R12B

Softly from the shadows
there came a gentle call,
you took the hand of Jesus
and quietly left us all.

Verse Code: R13B

"Until we meet again,
may God hold you
in the palm of his hand."
Irish Short Verses (Swipe left or right)

Verse Code: G1

A Mhuire na nGrás,
a Mháthair Mhic Dé,
Go gcuire tú ar mo leas mé.
Go sábhála tú mé ar gach uile olc;
Go sábhála tú mé idir anam agus corp;
Go sábhála tú mé ar mhuir ‘s ar tír;
Go sábhála tú mé ar leac na bpian.
Gárda na nAingeal os mo choinn,
Dia romham ‘s Dia liom.
Amen.

Verse Code: G2

A Íosa, a Mhuire ‘s a Iósaef,
bheirim suas daoibh mo chroí ‘s m’anam,

A Íosa, a Mhuire ‘s a Iósaef,
bígí taobh liom ar uair mo bháis,

A Íosa, a Mhuire ‘s a Iósaef,
go dté m’anam as an tsaoil seo i síocháin libh.

A Íosa, ró mhilis na bí mar bhreitheamh
orm ach bí mar chara liom.

Verse Code: G3

Cuimhnigh, a Mhaighdean Mhuire róghrámhar,
Nár chualathas trácht ar éinne riamh a chuir é féin
faoi do choimirce ná a d’iarr cabhair ort ná a
d’impigh d’idirghuí is gur theip tú air.
Lán de mhuinín asat, dá bhrí sin, rithimse chugat,
a Mhaighdean na maighdean is a Mháthair.
Is chugatsa a thagaim, is os do chomhair a sheasaim,
i mo pheacach bocht atuirseach.
Ó a Mháthair an AonMhic, ná diúltaigh do
m’urnaithe ach éist leo go trócaireach agus freagair iad.
Amen

Verse Code: G4

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naomhaítear d'ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
agus maith dúinn ar bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Amen

Verse Code: G5

Suaimhneas síoraí tabhair dó (dí),
a Thiarna, agus go lonraí solas suthain air (uirthi).
Tabhair maithiúnas dár ndeartháir (ndeirfiúr)
agus tabhair ionad sosa faoi shíocháin dó (di).

Verse Code: G6

Solas Mhic Dé ar a n-anam.
Is méanar do lucht na trócaire,
óir déanfar trócaire orthu.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.

Step 2

Memorial Details:

Please provide us with the below details.

Verse

(max file size 256 MB)

Details of Loved One

(max file size 256 MB)
(max file size 256 MB)

Please select your quantity

Request a sample

Please double-check the below details before adding to your basket

SKU: CWMC-010 Category: